Skip to main content

О књигама и читању

Зашто је важно читати
Писменост и способност читања су кључни услови за активно учешће и функционисање појединца у друштву. Читањем се долази до потребних информација, читањем се образује, читањем се шири и развија способност мишљења, развија се човек као особа и стиче самопоуздање. Надаље, читањем се забавља, крати време, обогаћује емоционални аспект живота и оно појединца чини креативнијим и маштовитијим.
Дакле, може се рећи да постоје две врсте читања: читање ради проналажења информација и стицања знања и читање ради забаве.
Кроз читање књижевних дела не учи се само о поједином писцу и садржају текста, већ о људима, временима, обичајима, друштвима, али и о себи.
Читање књижевних дела важно је и због активног коришћења језиком, због препричавања властитих искустава и могућности да будемо креативни и створимо своје књижевно дело. Да бисмо били успешни у писању, треба да читамо дела великих писаца и учимо од њих како да напишемо песму, причу, роман.

Сваки текст који прочитамо доприноси да усавршавамо своју вештину читања. Временом постајемо искусни читаоци који у литератури умеју да препознају вредне поруке, мисли, добру књигу; постајемо људи који знају да размишљају и образлажу свој став.
У основи сваког књижевног дела, као једини смисао његовог постојања, стоји потреба за читаоцем и веза са читаоцем. Читање и отвореност према читаоцу стално дају могућност за нов уметнички доживљај. Постоје различити начини читања. Пасивно читање је читање без намере да се нешто научи. Активно читање је намерно читање са циљем да се нешто истражи и објасни. То је истраживачко читање којим читалац жели да дубље уђе у суштину дела. Ако читалац уочава шта је главно, а шта споредно и описује и вреднује неке ствари, то је критичко читање. Оно може да се понови више пута да би се потпуније овладало делом.

Више о овој теми и начину како се пише приказ књиге прочитајте у тексту Од читања до приказа књиге.

Библиотерапија

О примени  библиотерапије, засноване на читању и интерпретацији књижевних дела, Слађана Галушка је написала стручни рад Креативна библиотерапија у школској библиотециРад је објављен у часопису Библиотекар (2/2021) који објављује Библиотечко друштво Србије.

У раду су престављени примери из праксе школског библиотекара у раду са децом кроз реализацију неколико пројеката, међу којима је и Оштро Перце, пројекат који доприноси развијању читалачке, медијске и дигиталне писмености ученика.