Skip to main content

Постигнућа 1

Промоција постигнућа полазника семинара Примери примене наученог

Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење

Полазници овог семинара применили су стечена знања и вештине са обуке кроз реализацију заједничких часова/активности наставника и библиотекара. За њих су израдили припреме за часове или прилоге/извештаје. Постигнућа наставника и ученика представљамо кроз ворд докумената и/или линкове за веб стране на којима су постављени прилози.

1. Мирјана Павловић-Ђуковић Припрема за час

2. Марко Ламбета Припрема за час

3. Жељко Марчетић Припрема за час

4. Весна Џамбић Припрема за час

5. Мирјана Куновчић Припрема за час

6. Љиљана Хавран Извештај

7. Биљана Лукић Пројекат Прилог о активностима на страни http://bibliotekamilicapavlovic.blogspot.com/

8. Јасмина Марић Биреш Припрема за час Прилог од 4. јуна 2015. године, Час одржан 22. маја 2015. - Иницијали, https://www.facebook.com/pages/O%C5%A0-Jo%C5%BEef-Atila-Novi-Sad-J%C3%B3zsef-Attila-%C3%81I-%C3%9Ajvid%C3%A9k/406432646131180

9. Марина Малеш и Тамара Радојчић Припрема за час

10. Марина Ружић, Јелена Стевановић и Саша Живановић Пројекат Ромео и Јулија, прилог на страни Пројекти 2014/2015, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/projekti и у школском листу Чаролије број 22 www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_22.pdf

11. Гордана Косанић Пројекат Оштро Перце: www.osmiloradmarkovic.edu.rs/ostro_perce, и www.osmiloradmarkovic.edu.rs/brankocopic/malaivanca, школски лист Чаролије број 20, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_20.pdf Пројекат Медији, бајка и авантура, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/avantura, школски лист Чаролије број 20, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_20.pdf

12. Ксенија Илић Пројекат Оштро Перце, прилог на страни Бранко Ћопић, Мала Иванча, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/brankocopic/malaivanca, школски лист Чаролије број 20, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_20.pdf

13. Љиљана Вићовац Пројекат Оштро Перце, прилог на страни Бранко Ћопић, Мали Пожаревац, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/brankocopic/malipozarevac, школски лист Чаролије број 20, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_20.pdf

14. Љиљана Вићовац и Јелена Стевановић Пројекат Здрав живот, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/zdrav_zivot, Чаролије број 22 www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_22.pdf