Skip to main content

Оштро Перце

Пројекат „Оштро перо“ осмислиле су 2011. године Анђелка Танчић и Слађана Галушка, школске библиотекарке.

Циљеви пројекта су:
  • побољшање култура читања ученика,
  • развијање информационе и медијске писмености ученика кроз развијање критичког мишљења и креирања медијских порука,
  • промоција школске библиотеке као важног места за учење и развијање креативности ученика.

У првој сезони 2011/2012. године у пројекту је учествовало 180 ученика виших разреда шест београдских основних школа. Они су читали књиге (збирку прича, роман и приручник), писали приказе и израдили трејлере. Посебност овог пројекта било је коришћење ИКТ у библиотеци, тј. увођење учења на даљину кроз електронски курс на Мудл платформи (Супер учење). Ученици су током 8 недеља пратили лекције у вези са писањем приказа и израдом трејлера. Учествовали су у дискусијама на форуму са другим полазницима курса и предавачима, радили задатке и вредновали активности пројекта. Најбољи прикази су постављени као препорука вршњацима за читање на сајту Супер учење.

Оштро Перце

Пројекат наставља успешну реализацију под именом Оштро Перце од 2012/2013. године. Уведени су нови задаци за основце и средњошколце, укључено је 30 школа и стотине ученика.

Ученици читају књижевна дела, разговарају о њима и пишу приказе и праве трејлере. Гледају филмове и позоришне представе рађене по текстовима које читају и пишу упоредне приказе, смишљају интервју са неким од ликова или аутором дела, раде илустрације и плакате/постере. Стварају бајке по узору на оне које су прочитали, преобликују их у стрипове и сликовнице, драматизују их и изводе као позоришне представе. Део пројекта су и активности за обележавања годишњица писаца кроз разноврсне програме у школама.

Пројекат повезује програм рада школског библиотекара са школским програмом и омогућава интеграцију елемената информационе и медијске писмености у више наставних предмета. Сарадња библиотекара и наставника доводи до организације часова тематске и пројектне наставе, увођења иновативних метода рада, веће мотивисаности ученика за рад, бољих постигнућа ученика у области стицања знања, развијања критичког мишљења и креативности.

Важан део пословања школске библиотеке у реализацији пројекта је коришћење информационо-комуникационих технологија, које се огледа у следећем:

  • У библиотеци се организују се активности/часови за развијања информационе, медијске и информатичке писмености ученика.
  • Ученици, библиотекари и наставници прате лекције на е-курсу.
  • Ученици претражују е-изворе и проналазе потребне информације за израду задатака.
  • Ученици креирају медијске поруке у различитим формама, а уз помоћ библиотекара и наставника презентују их у електронском облику.
  • Најбољи радови презентују су на странама Супер учење и Оштро Перце (http://andjelkatancic.wix.com/perce), као и на веб странама школа учесница и тако се повећава корисни е-материјал. Пример добре праксе су школски пројекти Основне школе „Милорад Мића Марковић“.

Током школске 2014/2015. ученици су постављали приказе књига на Facebook странама Издавачке куће „Одисеја“ и књижаре Вулкан.