Skip to main content

Оштро Перце 2012/13

Веома успешан пројекат Оштро перо, реализован током школске 2011/2012, ове године је настављен под називом Оштро Перце. У пројекту, које организује Друштво школских библиотекара Србије, учествовало је дванаест школа из Србије. Програм је намењен ученицима виших разреда основне школе и има такмичарски карактер – ученици пишу приказе, критике, књига (и филма) и жири бира најбоље радове. Идеја аутора пројекта, Анђелке Танчић и Слађане Галушка, била је да се рад школских библиотекара повеже са наставним планом и програмом више наставних предмета, пре свега Српског језика, али и Информатике и рачунарства (Техничко и информатичко образовање) и Грађанског васпитања.

Циљеви пројекта:

  • подстицање ученика на читање,
  • развијање читалачке, информационе, медијске и информатичке писмености ученика,
  • оспособљавање ученика за истраживачко и критичко мишљење и учење,
  • оспособљавање ученика за креативно писање.

Учесници Ученици од петог до осмог разреда У току пројекта ученици се подстичу да читају дела савремене дечје књижевности, да причају и пишу о прочитаним делима, пореде медије – књигу и филм, креирају медијску поруку – трејлер, лого и плакат, а такмичарски карактер пројекта подстиче потребу младих читалаца да активно учествују и изразе свој став, а да тај став буде и јаван и доступан на Вебу. Библиотекари основних школа Набављају књиге за читање, промовишу читање у школи и локалној заједници, рекламирају пројекат, спроводе активности у својим школама, сарађују са наставницима српског, ликовног и информатике у изради радова, врше избор најбољих радова, воде рачуна о роковима, комуницирају са родитељима. Родитељи Оно што је обележило ову сезону је укључивање родитеља у активности пројекта, они прате активности на Фејсбук групи и веб страни пројекта, подржавају промоцију читања на интернету, комуницирају са библиотекарима и спољним сарадницима, прате развој деце и напредак у писању, присуствују завршном сусрету, помажу у реализацији радионица и завршног сусрета. Спољни сарадници Процењују дечје радове, подржавају и рекламирају пројекат. Писци чије се књиге читају дечје радове објављују на личним интернет странама. Чланови жирија се после сваког круга такмичења обраћају ученицима и образлажу своју одлуку. Ауторке Ауторке припремају наставни материјал, организују и спроводе све активности.

Реализација активности Ученици су ове године читали дела савремене српске дечије књижевности у три круга. У првом кругу су читали збирке прича: „Овако је то било“, Бранко Стевановић; „Русвај“, Игор Коларов; „СМС приче“, Игор Коларов; „Шест и по најгорих мувања од постанка света“, Роберт Такарич. У другом кругу читали су романе: „Дванаесто море“, Игор Коларов; „Рекла је да у мојој глави чује гитаре и бубњеве“, Роберт Такарич; „Ја као ти - ти као ја“, Градимир Стојковић и „Мрачне тајне Гинкове улице“, Урош Петровић. Роман „Аги и Ема“, Игора Коларова читали су сви ученици у категорији роман-филм, а затим гледали филм снимљен по роману; задатак је био да пишу филмску критику и упореде књигу и филм. Ове активности библиотекара и наставника допринеле су развијању читалачке, информационе и медијске писмености ученика. У трећем кругу ученици су читали митске бајке Гроздане Олујић: „Небеска река“, „Седефна ружа“, „Звезда у чијим је грудима нешто куцало“ и „Златокоса“. Увршћивањем ових дела у програм Оштрог Перца остварена је боља сарадња школских библиотекара и наставника српског језика. Ученици су имали задатак и да пишу своју бајку и тако је додатно ојачана сарадња, а школски библиотекари су својим радом допринели да се развијају образовни стандарди из Српског језика у областима Вештина читања и разумевање прочитаног, Писано изражавање и Књижевност. Један од задатака за ученике је био да осмисле и направе трејлер за неко од књижевних дела које читају. Тако су развијали информатичку писменост, а у пројекат су се укључили и наставници информатике и рачунарства/ТИО.

Пројекат је започео у октобру 2012. године, током Месеца школских библиотекака, и трајао је до 19. априла 2013. године. Осим активности у школама учесницама, ауторке пројекта су организовале и додатне активности, сусрете ученика, школских библиотекара и сарадника и успоставиле сарадњу са Народном библиотеком Србије и Америчким кутком. Тако је 12. марта 2013. одржан скуп у Америчком кутку, који је имао три дела:

  • уводно предавање о стварању филма, коришћењу књиге као предлошка за филм (роман „Аги и Ема“) и елементима приказа филма,
  • гледање филма „Аги и Ема“,
  • радионица – разговор о филму и елементима приказа.

Уводно предавање и радионицу су водиле Слађана Галушка и Анђелка Танчић, школски библиотекари, и Ивана Богићевић Леко, драмски педагог и позоришни редитељ. Поводом обележавања Међународног дана дечије књиге одржан је скуп ученика и школских библиотекара у Народној библиотеци Србије, 2. априла. Ауторке су организовале радионицу на тему „Како написати бајку“. После уводног излагања на тему елемената бајке, ученици су, подељени у групе, састављали своју бајку. Онда су читали и процењивали радове. Остале активности у вези са израдом бајки су настављене у школама и у сарадњи са наставницима српског језика. Завршни сусрет такмичења/пројекта Оштро Перце одржан је 19. априла у Народној библиотеци Србије, а поводом Светског дана књиге и ауторских права. Сусрету су присуствовали библиотекари, наставници, родитељи, запослени у Народној библиотеци Србије, дечији писац Игор Коларов и Ивана Богићевић Леко, као и већина ученика, учесника у такмичењу. Најуспешнији учесници су добили захвалнице, похвалнице, дипломе и поклоне (књиге и перца оловке). Након званичног дела уследило је послужење и дружење. Договорено је да се, са новим елементима и више школа учесница, пројекат настави и наредне школске године.

Резултати Активности током пројекта пратиле су и вредновале ауторке, уз помоћ колега, ученика и спољних сарадника. Библиотекари су пратили активности у својим школама и вредновали рад ученика у школи. Спољни сарадници су пратили активности ван школе и вредновали дечије радове. Ауторке су пратиле све активности и на основу појединачних извештаја и својих запажања израдиле су извештај. Оцена је свих учесника да је пројекат веома успешан и користан за децу и одрасле и да треба наставити са његовом релаизацијом. Добробити су многобројне и огледају се пре свега у промоцији дечијег стваралаштава, одличној сарадњи међу свим учесницима и, наравно, промоцији рада школских библиотекара.

Промоција дечијег стваралаштва Побољшање читалачке и медијске писмености ученика, тј најбољи критички прикази, филмске критике, бајке, ликовни радови и трејлери се налазе на веб страни http://andjelkatancic.wix.com/perce#!arhiva/c1ktj

Сарадња Побољшана је међушколска сарадња библиотекара, сарадња библиотекара са спољним сарадницима и установама културе, као и сарадња са наставницима из школе и родитељима. Захваљујући повезивању програма пројекта и наставног плана и програма побољшана је сарадња школских библиотекара и наставника. Ученици су побољшали сарадњу са вршњацима током заједничког рада, писали су коауторске критике и тимски правили трејлер. Осима тога дружили су се са ђацима из других школа и учили доброј комуникацији са одраслима.

Промоција рада школског библиотекара Библиотекари, учесници, промовисали су активности на странама пројекта и у прилозима на веб странама школа: http://andjelkatancic.wix.com/perce#!zavrsni-susret/c8sh http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_12.pdf http://www.francepresern.edu.rs/2013/04/ostro-perce/ http://kreativnostnadelu.wordpress.com/2013/03/ http://bibliotekavukks.wordpress.com/2013/04/

Иновативност У школи у ОШ „Милорад Мића Марковић” пројекат је реализован захваљујући сарадњи библиотекара и наставника и проширен је у појединим деловима. Ученици су читали дела и разговарали о њима и састављали су приказе. Разговарали и о филму, а упутство за израду приказа филма коришћено је и на часовима историје и грађанског васпитања у тумачењу филмова: „Смрт Карађорђа“ и „Монтевидео“. Најуспешнији део пројекта, у ком су учествовали сви ученици виших разреда, био је: анализа и тумачење митских бајки, писање приказа бајке и састављање бајке, а радови су приказани у прилогу „Живот је бајка“ у школском листу Чаролије број 12.

Промоција пројекта Осим промоције на странама Оштро Перце и Супер учење, као и на странама школа, пројекат је промовисан на стручном скупу, трибини, „Развијање информационе и медијске писмености код деце, ученика, кроз рад библиотекара и наставника“, као успешан пример сарадње наставника и библиотекара и развијање информационе и медијске писмености ученика виших разреда основне школе. Анђелка Танчић је приказала веб страну http://andjelkatancic.wix.com/perce на којој је постављен наставни материјал, радови ученика и прилози са сусрета ученика, библиотекра и сарадника. После промоције многе колеге су питале како се могу укључити у овај пројекат и да ли се планира програм за друге узрасте, па су ауторке обећале наставак пројекта и проширени програм у који ће моћи да се укључе и млађи основци, али и средњошколци.