Skip to main content

Оштро Перце 2014/15

Програм пројекта Оштро Перце 2014/2015, Оштро Перце се одвија кроз више активности:

1. Читање Овај део је намењен најширој популацији деце у школи и подразумева све активности усмерене на побољшање културе читања и развијања вештина читања и разумевања прочитаног. Библиотекар и наставници подстичу ученике на читање књижевноуметничких и информативних текстова, на разговор о њима, као и на препоручивање вршњацима текстова који им се свиђају.

2. Информациона и медијска писменост Ова целина обухвата различите активности усмерене на развијање информационе и медијске (и информатичке) писмености ученика, а у реализацију активности могу се укључити сви наставници и стручни сарадници. Ученици прате лекције у вези са информационом и медијском писменошћу (ИМП) и раде задатке којима стичу вештине ИМП:

 • упознају се са моделом информационе писмености BIG6 и проналазе одговарајуће информације за решавање задатка/проблема,
 • упознају медијски језик и елементе различитих медија (штампаних и електронских), упоређују садржаје различитих медија (књига, представа, филм...) и креирају медијску поруку одређеног садржаја за одређену публику (текст на задату тему, приказ, илустрација, фотографија, постер/плакат, сликовница, стрип, вест, интервју, извештај, квиз, мултимедија...)

Модел информационе писмености BIG6 (за млађе ученике SUPER3), као и кључна питања за анализу и креирање медијске поруке, могу се користити за израду задатака из свих предмета и повезивање садржаја више наставних предмета, а то значи и за реализацију активности тематске и пројектне наставе.

3. Обележавање јубилеја Школска 2014/2015. година је прилика да се обележе годишњице и јубилеји посвећени великим српским писцима:

 • Бранко Ћопић - 100 година од рођења
 • Данило Киш – 80 година од рођења.

Обележавање јубилеја је прилика да се повежу активности библиотекара и наставника, али и школе и локалне заједнице и да се промовише рад ученика и школе. Јубилеј се може обележити кроз активности/часове тематске наставе у школској библиотеци, школи, градској библиотеци, установи културе, месној заједници... Мото овогодишњег програма пројекта је „Читај, мисли и стварај“. Школски библиотекари и школе се могу определити за једну или више активности из пројекта. Школски библиотекари ће имати подршку за успешну реализацију пројекта кроз наставне материјале и медијску кампању. Активности током пројекта

1. Читање романа

Основна школа „Вера, Ника и њихових седам бака“ – 3. разред „Једно другом до увета“ – 4. разред „Џукац Куцов“ – 5. разред „Трагом џиновског лењивца“ – 6. разред „Бебе од брашна“ – 7. разред „Соломонов прстен“ – 8. разред

Средња школа „Кувар, балерина, косооки и бабин дух“ – 1. разред „Крај зиме“ – 2. разред „Парампарчад“ – 3. и 4. разред

Романе је објавила издавачка кућа „Одисеја“. 2. Читање, развијање информационе и медијске писмености

Ученици првог и другог разреда основне школе:

 • читају приче/песме/бајке Бранка Ћопића и разговарају о њима са наставником и/или библиотекаром,
 • илуструју прочитане приче, песме, бајке и/или цртају портрет писца,
 • драматизују прочитане приче, песме, бајке и изводе представу у школи,
 • креирају нову песму, причу, бајку изменом појединих делова или састављају своју причу на исту тему и илуструју нову песму/причу/бајку,
 • израђују сликовницу или стрип од оригиналне или своје приче (групни рад),
 • раде задатке за развијање информационе писмености.
Ученици трећег и четвртог разреда основне школе:
 • читају приче/песме/бајке Бранка Ћопића и разговарају о њима са наставником и/или библиотекаром,
 • илуструју прочитане приче/песме/бајке и/или цртају портрет писца,
 • драматизују прочитане приче/песме/бајке и изводе представу у школи,
 • креирају нову песму/причу/бајку изменом појединих делова или састављају своју причу на исту тему и илуструју нову песму/причу/бајку,
 • израђују сликовницу или стрип од оригиналне или своје приче (групни рад),
 • читају Одисејин роман и остављају кратак коментар на странама Вулкан и Делфи књижаре и Одисејиној фејсбук страни,
 • раде задатке за развијање информационе писмености.

Ученици од петог до осмог разреда основне школе:

 • читају текстове Бранка Ћопића и/или Данила Киша, а ученици осмог разреда и гледају филм Душана Ковачевића „Ко то тамо пева“,
 • пишу приказе текстова и филмску критику,
 • пишу текст „Интервју са ликом из текста/филма“,
 • израђују рекламу, трејлер или плакат, за прочитани текст или филм (групни рад),
 • драматизују текстове и изводе представе у школи (групни рад),
 • цртају портрете аутора, ликова, глумаца,
 • читају Одисејин роман и пишу приказ,
 • приказ/коментар постављају на странама Вулкан и Делфи књижаре и Одисејиној фејсбук страни,
 • израђују трејлер за роман (групни рад),
 • раде задатке за развијање информационе писмености.

Ученици од првог до четвртог разреда средње школе:

 • читају текстове Бранка Ћопића или Данила Киша и гледају филм Душана Ковачевића „Ко то тамо пева“,
 • пишу приказе текстова и филмску критику,
 • пишу текст „Интервју са ликом из текста/филма“,
 • израђују мултимедијални приказ текста или израђују рекламу, трејлер или плакат за прочитани текст или филм (групни рад),
 • драматизују текстове и изводе представе (групни рад),
 • цртају портрете аутора, ликова, глумаца,
 • читају Одисејин роман и пишу приказ,
 • приказ/коментар постављају на странама Вулкан и Делфи књижаре и Одисејиној фејсбук страни,
 • израђују трејлер за роман (групни рад),
 • раде задатке за развијање информационе писмености.

Напомена Ученици у свим категоријама постављају приказ/коментар романа на странама:

 • http://www.knjizare-vulkan.rs/oblast-DOMACE-KNJIGE-1-izdavac-ODISEJA
 • http://delfi.rs/knjige/izdavac/58_odiseja_delfi_knjizare.html
 • https://www.facebook.com/pages/Odiseja-izdava%C4%8Dka-ku%C4%87a-Publishing-House/343125142428481
Календар рада

Септембар и октобар 2014.

 • Обележавање Месеца школских библиотека – Ваша школска библиотека у центру мапе ума,
 • Представљање пројекта,
 • Пријављивање школа/ученика за учешће у пројекту.

Новембар 2014. Ученици:

 • читају књижевне текстове Бранка Ћопића и/или Данила Киша и разговарају са школским библиотекарима и наставницима о њима,
 • читају лекције и упутства на сајту, добијају задатке у области информационе и медијске писмености.

Децембар 2014.

 • Ученици млађих разреда основне школе илуструју и драматизују текстове Бранка Ћопића, пишу нове текстове и проналазе потребне информације за решавање задатака.
 • Ученици старијих разреда основне школе пишу приказ или интервју, израђују рекламу, трејлер или плакат, драматизују текстове Бранка Ћопића и/или Данила Киша, цртају портрете и проналазе потребне информације за решавање задатака.
 • Ученици средњих школа пишу приказ или интервју, израђују рекламу, трејлер или плакат или мултимедијални приказ, драматизују текстове Бранка Ћопића и/или Данила Киша, цртају портрете и проналазе потребне информације за решавање задатака.

Јануар и фебруар 2015.

 • Обележавање јубилеја Бранка Ћопића у школама и локалној заједници: промоција радова - изложбе, приказивање мултимедијалног материјала, извођење представа...
 • Обележавање јубилеја Данила Киша у школама и локалној заједници: промоција радова - изложбе, приказивање мултимедијалног материјала, извођење представа,
Ученици:
 • читају роман по избору и пишу коментар/приказ,
 • постављају коментар/приказ,
 • гледају филм.

Март 2015.

 • Ученици млађих разреда основне школе израђују сликовнице или стрипове и осмишљавају питања за квиз,
 • Ученици старијих разреда основне школе израђују рекламу, трејлер или плакат, за роман и осмишљавају питања за квиз,
 • Ученици осмог разреда и средњошколци пишу филмску критику,
 • Ученици средњих школа израђују рекламу, трејлер или плакат или мултимедијални приказ романа и осмишљавају питања за квиз,
 • Библиотекари и наставници бирају најбоље радове у својим школама и шаљу најбоље радове. Жири бира по један најбољи рад за сваки разред.
Напомена: Тему за квиз одређују библиотекари и наставници у договору са ученицима одређеног разреда.

Април 2015.

 • Завршни сусрет у оквиру обележавања Међународног дана дечије књиге,
 • Избор најбољих радова и додела награда,
 • Евалуација пројекта, анкета за ученике, наставнике и школске библиотекаре.
Такмичарски део пројекта Такмичарски део пројекта одвија се на два нивоа: 1. Школски: библиотекари и/или наставници бирају најбоље индивидуалне и групне радове за сваки разред у својој школи. 2. Међушколски: трочлани жири бира најбоље индивидуалне и групне радове. У такмичарском делу пројекта оцењују се:

За ученике од 1. до 4. разреда основне школе 1. Школски ниво: - избор најбоље нове песме/приче/бајке и илустрација. 2. Међушколски ниво: - избор набоље сликовнице или стрипа или драматизације текста (групни рад), - избор најбоље осмишљеног/урађеног квиза (групни рад).

За ученике од 5. до 8. разреда основне школе 1. Школски ниво: - избор најбољег приказа или интервјуа по разредима, - избор најбољег приказа романа по разредима, - избор најбоље филмске критике у осмом разреду. 2. Међушколски ниво: - избор најбољег приказа романа по разредима, - избор најбоље филмске критике у осмом разреду, - избор најбоље рекламе, трејлера или плаката/постера (групни рад), - избор најбоље осмишљеног/урађеног квиза (групни рад).

За ученике средње школе 1. Школски ниво: - избор најбољег приказа или интервјуа по разредима, - избор најбољег приказа романа по разредима, - избор најбоље филмске критике. 2. Међушколски ниво: - избор најбољег приказа романа по разредима, - избор најбоље филмске критике, - избор најбољег мултимедијалног приказа или рекламе, трејлера или плаката/постера (групни рад), - избор најбоље осмишљеног/урађеног квиза (групни рад).