Skip to main content

Писмености за 21. век

вештине комуникације и писмености за 21. век

Слађана Галушка ОШ „Свети Сава“ Београд

Комуникација је успостављање односа са другима, споразумевање. Сва жива бића комуницирају међу собом и размењују информације.
Реч медиј односи се на различите начине, канале, за комуникацију између двоје или више људи, или на слање поруке одређеној публици. Новине, радио, телевизија, интернет, све су то врсте медија. Захваљујући техничком напретку данас смо скоро стално изложени медијима. Поруке су свуда око нас – билборди, знакови, па чак и натписи на мајицама. Имамо телевизоре, рачунаре, паметне телефоне, интернет, онлајн видео канале, друштвене мреже.
Библиотека бира, чува и испоручује информације у различитим изворима, документима, у разноврсним формама, медијима, укључујући и дигиталне.

Медији имају више улога: они образују, информишу и забављају. Оно што знамо потиче из личног искуства, школе и разговора са другима, али пре свега из медија. Данашњи масовни медији, посебно дигитални, омогућавају брзи долазак до информација о свему што нас занима. Медији обликују наше размишљање о стварности и утичу на то како говоримо, шта купујемо, како опажамо друге и зашто се понашамо тако како се понашамо. Да бисмо што боље користили медије и лакше пронашли потребне информације у одређеном облику (штампаном или дигиталном) треба да поседујемо информациону, медијску и дигиталну писменост.
Кад научимо да читамо и пишемо постајемо читалачки писмени, кад научимо да проналазимо и користимо нама важне информације у различитим медијима, укључујући и дигиталне, и да их сами креирамо, онда смо информационо, медијски и дигитално писмени.

Наставни материјал за ученике, библиотекаре и наставнике

Комуникација
Библиотеке и писменост
Информациона писменост
Медијска писменост
Дигитална писменост