Постигнућа 2

Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика

Полазници овог семинара применили су стечена знања и вештине са обуке кроз реализацију заједничких часова/активности наставника и библиотекара. За њих су израдили припреме за часове или прилоге/извештаје.

Постигнућа наставника и ученика представљамо кроз ворд докумената или линкови за веб стране на којима су постављени прилози.

1. Мирјана Дендић
https://vanastavneaktivnosti.wordpress.com/category/час-у-бибилиотеци/
https://vanastavneaktivnosti.wordpress.com/2015/04/03/оштро-перце/

2. Слободанка Сундаћ
Прилози на странама: Завршни сусрет пројекта „Оштро Перце 2014/2015“, http://www.osmarkooreskovic.edu.rs/aktivnosti/ostro-perce-2015,
Представа „Магареће године“, https://www.youtube.com/watch?v=mkRVO4uNLyY,
филмови, https://www.youtube.com/watch?v=ei8ViGh7YNU, и https://www.youtube.com/watch?v=8BcsuXp0yQY,
„Осмех босоногог детињства“,  http://www.osmarkooreskovic.edu.rs/aktivnosti/osmeh-bosonogog-detinstva,
Читалачка значка 2015, http://www.osmarkooreskovic.edu.rs/aktivnosti/citalacka-znacka-2015,
Пројекат „Уђи у бајку“, http://www.osmarkooreskovic.edu.rs/aktivnosti/udji-u-bajku

3. Весна Гошовић
Извештај о активностима

4. Миљана Зејак
Припрема за час

5. Маја Сарић
Припрема за час

6. Славица Хорват
Пројекат Оштро Перце, http://drinkinabiblioteka.weebly.com/10541096109010881086-10551077108810941077.html

7. Маја Јовановић
Припрема за час

8. Слађана Војновић
Извештај о активностима
Презентација

9. Јасмина Ковачевић
Оштро Перце, прилог на страни Бранко Ћопић, Поповић, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/brankocopic/popovic,
школски лист Чаролије број 20, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_20.pdf
Пројекат Природи у походе, прилог у школском листу Чаролије број 20, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_20.pdf

10. Марина Милојевић
Припрема за час

11. Снежана Ранчић
Знања примењује кроз свакодневне активности у школској библиотеци. Једна од њих је израда школског часописа Електрон, који се налази на школској веб страници, http://www.etstesla.ni.ac.rs/ucenici/casopis_2015/#/0 .

12. Ивана Веља и Вера Срдић
Извештај о активностима

13. Александра Тасковић Мркшић
Извештај о активностима

14. Душица Релић и Весна Пејин
Извештај о активностима

15. Весна Ђукић Пејчић
Извештај о активностима

16. Светлана Аћимовић
Извештај о активностима

17. Мирослава Зељуг
Извештај о активностима